Bumerang

Bumerang

Bumerang

BR-00L

wymiary:
szerokość: 130cm wysokość: 190cm głębokość: 93cm

BR-00P

wymiary:
szerokość: 130cm wysokość: 190cm głębokość: 93cm

BR-01

wymiary:
szerokość: 90cm wysokość: 190cm głębokość: 52cm

BR-02

wymiary:
szerokość: 57cm wysokość: 190cm głębokość: 42cm

BR-03

BR-04

wymiary:
szerokość: 90cm wysokość: 130cm głębokość: 42cm

BR-05

wymiary:
szerokość: 57cm wysokość: 130cm głębokość: 42cm

BR-06

wymiary:
szerokość: 90cm wysokość: 72cm głębokość: 42cm

BR-07

wymiary:
szerokość: 90cm wysokość: 40cm głębokość: 52cm

BR-08

wymiary:
szerokość: 45cm wysokość: 50cm głębokość: 42cm

BR-09

wymiary:
szerokość: 130cm wysokość: 75cm głębokość: 60cm

BR-10

wymiary:
szerokość: 130cm wysokość: 59cm głębokość: 20cm

BR-11

wymiary:
szerokość: 93cm wysokość: 71cm głębokość: 204cm

BR-11B

wymiary:
szerokość: 100cm wysokość: 40cm głębokość: 2cm

BR-12

wymiary:
szerokość: 35cm wysokość: 35cm głębokość: 22cm

BR-13

wymiary:
szerokość: 40cm wysokość: 40cm głębokość: 40cm

BR-14

wymiary:
szerokość: 211cm wysokość: 190cm głębokość: 42cm

BR-14

wymiary:
szerokość: 211cm wysokość: 190cm głębokość: 115cm

BR-15

BR-16

wymiary:
szerokość: 40cm wysokość: 190cm głębokość: 40cm

BR-17

wymiary:
szerokość: 90cm wysokość: 20cm głębokość: 22cm

BR-18

wymiary:
szerokość: 110cm wysokość: 42cm głębokość: 50cm